OddziałyKonferencjeGrupy TowarzystwaCzasopisma

Założenia

Celem Podkarpackiego Rejestru Noworodków (PRN) jest gromadzenie  danych na temat kompleksowej opieki nad chorymi noworodkami i wcześniakami  województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem tych, które urodziły się z małą albo ekstremalnie małą masą urodzeniową. 
W roku 2013 do rejestru zostaną wprowadzone dane wcześniaków z następującym kryteriami włączenia: 
noworodki żywo urodzone pomiędzy 22 0/7 i 31 6/7 t.c. 
lub >22 0/7 i poniżej 1501g
*uwaga: żywo urodzone to także noworodki z oznakami życia, które zmarły na sali porodowej

kryteria wyłączenia: martwo urodzone z masą ur. lub wiekiem płodowym jw.