OddziałyKonferencjeGrupy TowarzystwaCzasopisma

Publikacje

W załączeniu wybrane publikacje z roku 2013 - zapraszamy do lektury :)

chirurgia

przepuklina przeponowa
chirurgia płodu

neurologia


kardiologia

PDA/małopłytkowość/IVH
pulsoksymetria podsumowanie

pulmonologia

indeks oddechowy

gastrologia


hematologia

małopłytkowość
choroba hemolityczna

infekcje

zakażenie wczesne -- antybiotykoterapia
zakażenie wczesne

epidemiologia


perinatologia

zaklemowanie pępowiny

etyka