OddziałyKonferencjeGrupy TowarzystwaCzasopisma

Kontakt

Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
ul. Lwowska 60; 35-301 Rzeszów
tel.178664105; 8664108; fax. 8664106

in-fo@neonatologia.eu